Thư ký, trợ lý giám đốc

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thư ký, Trợ lý giám đốc

“Dành cho người chưa được đào tạo bài bản”

 

 A. Mục tiêu khóa học:

- Giúp học viên biết được một “Thư ký, Trợ lý Giám đốc” chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để trở thành một Thư ký, Trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp

- Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một Thư ký, Trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

 B. Đối tượng tham dự:

- Những người đang là Thư ký, Trợ lý Giám đốc, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các Công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

- Những người đang là chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Thư ký, Trợ lý giám đốc của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai

 NỘI DUNG  ĐÀO TẠO:

 I.TỔNG QUAN:

 Module 1: Chân dung Thư ký, Trợ lý Giám Đốc (Tổng quan về công việc của vị trí trợ lý - trợ lý).

• Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một Thư ký, Trợ lý Giám Đốc 

•Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một Thư ký, Trợ lý Giám đốc 

•Con đường và điều kiện cần có để trở thành một Thư ký, Trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp (Hiểu được chính xác nhất các công việc, tính cách, kỹ năng … phải có để phát triển vị trí).

 II.NHÂN SỰ:

 Module 2: Kỹ năng và kinh nghiệm tham mưu kế sách xây dựng quản trị nhân sự công ty chuyên nghiệp cho Sếp. 

Xây dựng, triển khai, quản trị được toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp cho DN. 

 Module 3: Chiến lược nguồn nhân sự

•Chiến lược công ty và chiến lược nguồn nhân lực

•Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nguồn nhân lực 

•Hoạch định chiến lược nhân sự

•Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nguồn nhân lực

 Module 4: quản trị nhân sự và Tuyển dụng nhân sự  

• quản trị nhân sự.

•Thu hút và tuyển dụng

•Quy trình tuyển dụng của DN; Xác định nhu cầu tuyển dụng; Lập kế hoạch tuyển dụng;

•Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng

•Kỹ năng sơ tuyển, kỹ năng ra đề thi tuyển, chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng,

•Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng cơ bản. Thực hành nhập vai phỏng vấn tuyển dụng

•Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng cơ bản. Thực hành nhập vai phỏng vấn tuyển dụng

•Tổng quan về công tác tuyển dụng;

•Lập kế hoạch tuyển dụng;

•Thiết kế bản MTCV để tuyển dụng (Thực hành MTCV cho Nhân viên tuyển dụng, nhân viên đào tạo, nhân viên Quản lý Nhân sự, Nhân viên làm chế độ BHXH);

•Thiết kế bản MTCV để giao việc (Thực hành MTCV cho Nhân viên tuyển dụng, nhân viên đào tạo, nhân viên Quản lý Nhân sự, Nhân viên làm chế độ BHXH).

•Phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi lý thuyết, đề thi thực hành;

•Xây dựng quy trình tuyển dụng và thực hành quy trình tuyển dụng;

•Hướng dẫn các phương pháp tuyển dụng hiệu quả;

•Hướng dẫn các thủ thuật sàng lọc/lựa chọn ứng viên phù hợp;

•Kỹ năng phân tích công việc

•Kỹ năng xây dựng bản mô tả công việc

•Kỹ năng xây dựng bản tiêu chuẩn công việc

•Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng

•Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng

 Module 5: Đánh giá nhân sự và dịch vụ nhân viên

•Quy trình đánh giá nhân lực

•Các tiêu chuẩn đánh giá thái độ, năng lực, thành tích của nguồn nhân lực

•Hướng dẫn Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự

•Nghiên cứu tình huống đánh giá của doanh nghiệp. Hỏi đáp

•Giới thiệu một số mô hình , phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

•Thực hành đánh giá vị trí Nhân viên/Trưởng, phó phòng Nhân sự trong Doanh nghiệp

•Trao đổi – hỏi đáp

 Module 6: Đào tạo & phát triển nhân sự

• Tổng quan về công tác đào tạo

•Lập kế hoạch, mô hình đào tạo

•Xây dựng cơ chế đào tạo (đối với giảng viên nội bộ và học viên được cử tham gia đào tạo)

•Xây dựng quy trình đào tạo (Bên trong và bên ngoài)

•Hướng dẫn phương pháp đánh giá học viên sau kết quả đào tạo

•Hướng dẫn phương pháp đánh giá giảng viên nội bộ sau kết quả đào tạo

•Hướng dẫn các kỹ năng xây dựng tài liệu đào tạo

•Hướng dẫn phương pháp tự đào tạo nội bộ

 Module 7. Thực hành Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ nhân sự

-Thuế thu nhập cá nhân

-Tiền lương các loại hình doanh nghiệp

-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm thất nghiệp

-Tuyển dụng

-Luật lao động

 III.HÀNH CHÍNH – HẬU CẦN: 

Module 8: Kỹ năng và kinh nghiệm tham mưu kế sách xây dựng quản lý hành chính công ty chuyên nghiệp cho Sếp.

Xây dựng, triển khai, quản trị được toàn bộ hệ thống quản lý hành chính chuyên nghiệp cho DN

Kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện chuyên nghiệp công tác hậu cần cho Sếp.

Thực hiện thành thạo và chuyên nghiệp các kỹ năng văn bản, tài liệu, họp, tiếp khách…..

 IV.TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

-Module 9: Kỹ năng và kinh nghiệm tham mưu kế sách xây dựng quản lý tài chính và kế toán thuế an toàn  cho Sếp.

Tham mưu Sếp giải quyết vấn đề về tài chính và kế toán thuế đảm bảo an toàn, minh bạch cho DN

-Module 10. Lương và chế độ đãi ngộ

• Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng

•Hệ thống lương và và các bước xây dựng cấu trúc lương

•Cơ cấu và chính sách tiền lương

•Chính sách và chế độ đãi ngộ 

 V.MAKETTING:

Module 11: Kỹ năng và kinh nghiệm tham mưu kế sách xây dựng quản lý bán hàng, marketing … hiệu quả cho Sếp.

Tham mưu Sếp các chiến lược bán hàng/MKT,  giải quyết vấn đề liên quan đến bán hàng... đảm bảo an toàn, minh bạch, hiệu quả cho DN 

 VI. KỸ NĂNG MỀM:

-Trải nghiệm các kỹ năng mềm bắt buộc phải có cho vị trí trợ lý và trợ lý

Thành thạo chuyên nghiệp các kỹ năng khi đi cùng Sếp và thay Sếp giải quyết công việc; triển khai và giám sát thực hiện các chỉ thị của Sếp trong DN.

 Module 12: Kỹ năng thuyết trình

• Khái niệm và phân loại thuyết trình

•Lợi ích của việc học thuyết trình

•Sự khác nhau giữa thuyết trình và giao tiếp

•Quá trình tiến hành thuyết trình

•Một số kỹ năng cần thiết trong thuyết trình

 Module 13: Kỹ năng lãnh đạo & tâm lý quản lý

-  Nhận thức về lãnh đạo và quản lý

- Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý

- Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện đại

- Nguyên tắc của lãnh đạo

- Tâm lý quản lý

- Tại sao các nhà quản lý cần có kiến thức tâm lý về con người

- Nhu cầu các thuộc tính cá nhân

- Nhu cầu các thuộc tính tập thể

- Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp

- Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

- Các phẩm chất lãnh đạo cần có

- Các mô hình phong cách lãnh đạo

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc giao việc của người lao động

- Những khó khăn cản trở của người lao động

 Module 14: Pháp luật lao động

• Hiểu về pháp luật lao động

•Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động

•Quy định pháp luật về thôi dụng

•Giải quyết tranh chấp lao động

 Module 15: Văn hoá doanh nghiệp

• Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp

•Vai trò của văn hoá doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp

•Xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh

 Module 16: Một số kỹ năng quản trị quan trọng

•Kỹ năng quản trị mục tiêu 

•Kỹ năng quản trị cảm xúc 

•Kỹ năng quản trị tài chính cá nhân

•Kỹ năng quản trị thời gian 

•Kỹ năng quản trị mối quan hệ 

•Kỹ năng quản trị môi trường 

•Kỹ năng lãnh đạo & quản lý

•Kỹ năng thuyết trình

•Kỹ năng giao tiếp

•Kỹ năng thuyết phục

•Kỹ năng bán hàng

•Kỹ năng đào tạo

•Kỹ năng

•Kỹ năng tư vấn

•Kỹ năng ra quyết định

•Kỹ năng quản lý bản thân

•Kỹ năng thấu hiểu và đọc vị người khác (Kỹ năng nhận diện và đọc vị đối phương)

•Kỹ năng lắng nghe

•Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

•Kỹ năng khai phá sức mạnh bản thân

•Kỹ năng tổ chức

•Kỹ năng đàm phán

•Kỹ năng lập trình ngôn ngữ tư duy NLP

•Kỹ năng phân tích, logic….

Xem video khóa học: Thư ký trợ lý giám đốc

https://www.youtube.com/watch?v=D_Hb7SC9SCk

  

 

Khai giảng: 

-Th 7(Chiều: 14h-16h; Chủ nhật sáng: 9h-11h)

* Lớp 2: Sáng thứ 2,4,6 (9h-11h)  

 

* Lớp 3: Tối thứ 2,4,6 (18h-20h)

 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

 

+ Thời lượng: 12 buổi

+ Hotline: 0947.167.289/0947.166.499

/(024)66.565.809/

(024)62.883.668

Lớp học tiêu chuẩn, mỗi người một máy tính cấu hình cao, trao chứng nhận cuối khóa.

ĐẦU TƯ

HỌC PHÍ CHUẨN:

13.000.000 VND 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI:

8.645.000 VNĐ 

-Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên văn bằng 1, nhóm 3 người đăng ký và học viên hoàn thành đóng học phí trước khai giảng 02-3 ngày!

 

 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến 

- Số TK: 0451000306550 

- Chi nhánh: Thành Công 

Số 30-32 Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội 

Nội dung chuyển tiền: Tên + khóa học

 

IV. Địa điểm: P.1109, tòa nhà B11B, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ đào tạo:

Công ty CP tư vấn  quản lý và đào tạo APEC

Phòng P.1109, tòa nhà B11B, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02466.565.809 ; 0947.167.289      

 Website: www.hocnhansu.com.vn / www.hocnhansu.vn www.hocnhansu.com

Email: tapdoanapec@gmail.com

 Chứng nhận: TẬP ĐOÀN APEC CẤP 

 
Ngày khai giảng: 
Chủ nhật, Tháng 5 9, 2021
Thời gian học: 
- Lớp 1: T7&CN;- Lớp 2: SángT2,4,6; - Lớp 3: Tối T2,4,6
Thời lượng: 
13 buổi
Học phí: 
13 000 000 VNĐ
Học phí ưu đãi: 
8 645 000 VNĐ
Thuộc chương trình: 
Sticky: 
Đặc biệt

VIDEO HỌC NHÂN SỰ

THỰC HÀNH NHÂN SỰ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOLITE TƯ VẤN: 0947.167.289

Học phí Giảm 20% -> 50%

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Online: 1

Tổng truy cập: 0


IP của bạn: 18.232.83.123

Hôm nay: 27, Tháng 04 / 2021